Τοπική αποθήκευση φαίνεται να είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης.
Για την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας, βεβαιωθείτε πως θα ενεργοποιήσετε την τοπική αποθήκευση στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

Τρόποι Αποστολής

Αποστολή του εμπορεύματος με υπηρεσία courier στη διεύθυνση αποστολής του αγοραστή. Η αποστολή επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής, ανάλογα με τον τόπο της αποστολής, και το βάρος / διαστάσεις του εμπορεύματος.

Χρόνος Παράδοσης

  1. Ο μέσος χρόνος παράδοσης για εμπορεύματα που είναι άμεσα διαθέσιμα από το κατάστημα μας ορίζεται σε 3-4 εργάσιμες ημέρες.
  2. Για τα εμπορεύματα που δεν υπάρχουν στο κατάστημά μας και πρέπει να διαβιβασθεί η παραγγελία τους προμηθευτές μας, ο μέσος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες, εφόσον τα εμπορεύματα είναι διαθέσιμα στις αποθήκες του προμηθευτή, διαφορετικά, αν δεν είναι διαθέσιμα, ο μέσος χρόνος παράδοσης ορίζεται 1 μήνα.
  3. Αν ο τελικός χρόνος παράδοσης δεν συμπίπτει με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, θα γίνεται ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, χωρίς καμιά επιβάρυνση.
  4. Το zeparts.gr δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), αν αυτή οφείλεται σε περιστατικά που συνιστούν ανώτερη βία. Περιστατικά ανώτερης βίας, όπως είναι ενδεικτικά απεργίες εργαζομένων του κλάδου μεταφορέων, προβλήματα προμηθευτών, μεταφοράς, παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές, παρατείνουν το χρόνο παράδοσης για όσο διάστημα διαρκούν. Αν η διάρκεια του περιστατικού της ανώτερης βίας υπερβεί το διάστημα των δύο μηνών, ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία, χωρίς καμιά επιβάρυνση.